Zaujal Vás družstevní projekt "Měšťanský pivovar Borovany"? Máte blízko k pivu? Chcete podpořit růst borovanské komunity? Chcete být spoluvlastníky pivovaru? Pak čtěte dále, protože právě zde najdete návod, jak se stát členem našeho družstva, které má již nyní 72 členů.

 
  • Družstevníkem se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba.
  • O členství v družstvu rozhoduje představenstvo družstva s tím, že při přijímání členů musí být zachován poměr, kde minimálně 51% družstevníků má trvalé bydliště v Borovanech (včetně přidružených osad - Dvorec, Hluboká u Borovan, Radostice, Trocnov, Třebeč, Vrcov).
  • Zájemce o členství se seznámil se stanovami, bere je na vědomí a podáním přihlášky je povinen se jimi řídit.
  • Při podání přihlášky se skládá záloha na základní členský vklad ve výši 1.000,- Kč buď v hotovosti pokladnici družstva (v sídle MAS Sdružení Růže, v přístavbě radnice - jeden tisíc korun) nebo přímo na účet družstva č. 2700564631/2010 (VS – číslo telefonu uvedené v přihlášce). Do šesti měsíců od přijetí do družstva je třeba doplatit 4.000 Kč, protože základní členský vklad činí 5.000,- Kč (pět tisíc korun); právnická osoba je navíc povinna ve stejné lhůtě složit další členský vklad ve výši 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun).
  • Při podání přihlášky je třeba k ověření totožnosti přihlašovaného občanský průkaz či cestovní pas. Pokud podává přihlášku jiná osoba, je třeba s přihláškou přinést úředně ověřenou plnou moc.
  • Zde si můžete stáhnout základní dokumenty družstva Měšťanský pivovar Borovany - stanovy družstva a přihlášku:

                     Stanovy_družstva_Měšťanský _pivovar_Borovany.pdf (616741)

                     Přihláška_člena_družstva.doc (47616)

Přihlášku je možno osobně podat v úředních hodinách v sídle MAS Sdružení Růže (Žižkovo náměstí 107 - přístavba radnice) do rukou paní Zuzany Guthové.

Podat přihlášku je možné i elektronicky zasláním naskenované vyplněné přihlášky, spolu s naskenovaným, notářsky ověřeným podpisem na emailovou adresu pivo-pred-l@list.ecn.cz a složením zálohy na základní vklad (1.000,- Kč) na účet 2700564631/2010. Jako variabilní symbol použijte telefonní číslo uvedené v přihlášce.

Nezodpověděli jsme všechny Vaše dotazy, které máte proto, abyste se mohli rozhodnout? Kontaktujte nás na  pivo-pred-l@list.ecn.cz

 

 

Novinky

31.05.2016 19:38
Šestá členská schůze družstva se koná v pátek 3. června 2016 od 18:00 hodin v sále...

Kontakt

Představenstvo pivo-pred-l@list.ecn.cz